آمار ابتلا به کرونا در آذربایجان شرقی سیر نزولی دارد به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز گفت: آمار ابتلا به کرونا در استان آذربایجان شرقی سیر نزولی دارد و باید افرادی که واکسن نزده اند به مراکز واکسیناسیون مراجعه کنند.

آمار ابتلا به کرونا در آذربایجان شرقی سیر نزولی دارد

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز گفت: آمار ابتلا
به کرونا در استان آذربایجان شرقی سیر نزولی دارد و باید افرادی که
واکسن نزده اند به مراکز واکسیناسیون مراجعه کنند.