آلودگی، همچنان مهمان هوای مشهد به گزارش سایت خبری هاریکا از اخبار خراسان رضوی ،هم اکنون شاخص کیفیت هوای مشهد با عدد ١۳۳ در شرایط ‌ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد. در ۲۴ ساعت گذشته شاخص کیفیت هوای مشهد ١۳۷ بوده است. کیفیت هوای خاقانی و کریمی در وضعیت ناسالم برای همه گروه‌ها و در […]

آلودگی، همچنان مهمان هوای مشهد

به گزارش سایت خبری هاریکا از اخبار خراسان رضوی ،هم اکنون شاخص کیفیت هوای مشهد با عدد ١۳۳ در شرایط ‌ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد. در ۲۴ ساعت گذشته شاخص کیفیت هوای مشهد ١۳۷ بوده است.
کیفیت هوای خاقانی و کریمی در وضعیت ناسالم برای همه گروه‌ها و در ویلا در شرایط سالم قرار دارد و در سایر ایستگاه‌ها در شرایط ناسالم برای گروه ‌های حساس است.
افراد مبتلا به بیماری های قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان باید فعالیت های طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند.