آغاز واکسیناسیون گروه ۶۵سال به محض دریافت واکسن در آذربایجان شرقی به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- مدیرگروه پیشگیری از بیماری‌های واگیردار آذربایجان شرقی گفت: واکسیناسیون گروه سنی ۶۵ سال به محض دریافت واکسن از اوایل هفته آینده در آذربایجان شرقی آغاز می‌شود.

آغاز واکسیناسیون گروه ۶۵سال به محض دریافت واکسن در آذربایجان شرقی

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- مدیرگروه پیشگیری از بیماری‌های واگیردار
آذربایجان شرقی گفت: واکسیناسیون گروه سنی ۶۵ سال به محض دریافت واکسن
از اوایل هفته آینده در آذربایجان شرقی آغاز می‌شود.