آسفالت آزادراه تبریز- زنجان هر روز بدتر از دیروز به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- آزادراه تبریز- زنجان با اینکه بیش از ۱۰ سال از افتتاح آن سپری می‌شود ولی همچنان درگیر نواقص متعدد همچون نبود روشنایی مناسب و کیفیت پایین آسفالت است.

آسفالت آزادراه تبریز- زنجان هر روز بدتر از دیروز

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- آزادراه تبریز- زنجان با اینکه بیش از ۱۰ سال از
افتتاح آن سپری می‌شود ولی همچنان درگیر نواقص متعدد همچون نبود
روشنایی مناسب و کیفیت پایین آسفالت است.