آزادی عمل بیشتری باید به بخش خصوصی داد به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- استاندار آذربایجان شرقی با تاکید بر ضرورت حمایت از بخش خصوصی گفت: آزادی عمل بیشتری باید به بخش خصوصی داد.

آزادی عمل بیشتری باید به بخش خصوصی داد

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- استاندار آذربایجان شرقی با تاکید بر ضرورت حمایت
از بخش خصوصی گفت: آزادی عمل بیشتری باید به بخش خصوصی
داد.