آذربایجان شرقی ۴.۵ میلیون راس دام سبک و سنگین دارد به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهادکشاورزی آذربایجان‌شرقی گفت: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نهاده‌های دامی در صورت عدم تمهیدات لازم برای تولیدکنندگان و مصرف کنندگان مشکلات زیادی ایجاد می‌کند.

آذربایجان شرقی ۴.۵ میلیون راس دام سبک و سنگین دارد

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهادکشاورزی
آذربایجان‌شرقی گفت: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نهاده‌های دامی در صورت عدم
تمهیدات لازم برای تولیدکنندگان و مصرف کنندگان مشکلات زیادی ایجاد
می‌کند.