آذربایجان‌شرقی پنجمین استان پیر کشور است به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- مدیرکل بهزیستی آذربایجان‌شرقی با بیان اینکه پنجمین استان از لحاظ پیری در کشور هستیم، گفت: مردم استان تمایلی به فرستادن والدین خود به مراکز نگهداری سالمندان ندارند.

آذربایجان‌شرقی پنجمین استان پیر کشور است

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- مدیرکل بهزیستی آذربایجان‌شرقی با بیان اینکه
پنجمین استان از لحاظ پیری در کشور هستیم، گفت: مردم استان تمایلی به
فرستادن والدین خود به مراکز نگهداری سالمندان ندارند.