آذربایجان‌شرقی را با همراهی مردم ونخبگان به جایگاه اصلی می‌رسانیم به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- استاندار منتخب آذربایجان شرقی گفت: با همراهی مردم و نخبگان، آذربایجان‌شرقی را به جایگاه اصلی خود می‌رسانیم.

آذربایجان‌شرقی را با همراهی مردم ونخبگان به جایگاه اصلی می‌رسانیم

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- استاندار منتخب آذربایجان شرقی گفت: با همراهی
مردم و نخبگان، آذربایجان‌شرقی را به جایگاه اصلی خود
می‌رسانیم.