۹۰ درصد هزینه داروهای بیماران خاص را بیمه‌ها پرداخت می‌کنند به گزارش هاریکا خبر , در بخش خبری سلامت ,به گزارش خبرگزاری هاریکا، سیدحیدر محمدی اظهار کرد: بخشی از داروهای وارداتی که عمدتاً داروی بیماران خاص هستند با ارز دولتی تأمین می‌شوند و ۹۰ درصد از هزینه تمام شده دارو نیز توسط سازمان‌های بیمه گر […]

۹۰ درصد هزینه داروهای بیماران خاص را بیمه‌ها پرداخت می‌کنند

به گزارش هاریکا خبر , در بخش خبری سلامت ,به گزارش خبرگزاری هاریکا، سیدحیدر محمدی اظهار کرد: بخشی از داروهای وارداتی که عمدتاً داروی بیماران خاص هستند با ارز دولتی تأمین می‌شوند و ۹۰ درصد از هزینه تمام شده دارو نیز توسط سازمان‌های بیمه گر پوشش داده می‌شود بنابراین پرداختی بیماران خاص بعضاً صفر و یا حداکثر ۱۰ درصد قیمت دارو است.
وی افزود: قبل از ورود داروها به فهرست دارویی کشور و به تبع آن قرار گرفتن تحت پوشش بیمه، باید هزینه اثربخشی دارو بر بیماری مشخص و اثبات شود، بنابراین در صورتی دارو با حمایت بیمه‌ای وارد بازار می‌شود که توجیه علمی و اقتصادی برای درمان بیماری داشته باشد.
معاون وزیر بهداشت تصریح کرد: در موارد اندکی که از نظر سازمان‌های بیمه گر هزینه اثربخشی دارو اثبات نشده و دارو توسط پزشکان تجویز شده باشد با لحاظ موارد استثنا، دارو توسط سازمان غذا و دارو به صورت تک نسخه‌ای وارد می‌شود.
وی تصریح کرد: اگر اثربخشی دارویی توسط پزشکان اثبات شود، کمیته‌های اقتصادی و درمانی، ارزیابی خود را انجام می‌دهند یعنی دارو هم به لحاظ هزینه اقتصادی اثربخشی و هم به لحاظ پروسه درمان اثر بخشی، مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و اگر در هر دو کمیسیون تائید شود، سازمان‌های بیمه گر آن را می‌پذیرند و این داروها نیز تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرد، البته همانطور که بیان شد، فراوانی این موارد بسیار اندک هستند امیدوارم خبر  ۹۰ درصد هزینه داروهای بیماران خاص را بیمه‌ها پرداخت می‌کنند براتون مفید بوده باشه