کنایه سنگین ابوالقاسم طالبی به مزدوران رسانه‌ای سعودی به گزارش کانال خبری ایران در کانال مجله هنری کنایه سنگین ابوالقاسم طالبی به مزدوران رسانه‌ای سعودی  ابوالقاسم طالبی کارگردان سینما گفت: آنهایی که زیر دشداشه بن سلمان نشسته‌اند و دلار می‌گیرند بدانند که با این کارهای رسانه‌ای، هیچ وقت خدشه‌ای به جمهوری اسلامی وارد نمی‌شود. امیدوارم […]

کنایه سنگین ابوالقاسم طالبی به مزدوران رسانه‌ای سعودی

به گزارش کانال خبری ایران در کانال مجله هنری کنایه سنگین ابوالقاسم طالبی به مزدوران رسانه‌ای سعودی  ابوالقاسم طالبی کارگردان سینما گفت: آنهایی که زیر دشداشه بن سلمان نشسته‌اند و دلار می‌گیرند بدانند که با این کارهای رسانه‌ای، هیچ وقت خدشه‌ای به جمهوری اسلامی وارد نمی‌شود. امیدوارم براتون خبر   کنایه سنگین ابوالقاسم طالبی به مزدوران رسانه‌ای سعودی براتون مفید بوده باشه

 
2022-10-19 17:15:50