کسب رتبه دوم هیئت انجمن‌های ورزشی آذربایجان شرقی در کشور به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز-رئیس هیئت انجمن های ورزشی آذربایجان شرقی از کسب رتبه دوم این هیئت در ارزیابی عملکرد فدراسیون انجمن های ورزشی خبر داد.

کسب رتبه دوم هیئت انجمن‌های ورزشی آذربایجان شرقی در کشور

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز-رئیس هیئت انجمن های ورزشی آذربایجان شرقی از کسب
رتبه دوم این هیئت در ارزیابی عملکرد فدراسیون انجمن های ورزشی خبر
داد.