خلخال – فرمانده انتظامی شهرستان خلخال گفت: میزان مواد محترقه کشف شده امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته است.

خلخال – فرمانده انتظامی شهرستان خلخال گفت: میزان مواد محترقه کشف شده امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته است.