وضعیت کارتن خواب ها در شهرستان اهر به گزارش کانال خبری تبریز , اهر- اهر یکی از بزرگترین شهرستان های آذربایجان شرقی بوده که مدتی است با پدیده کارتن خوابی مواجه است.

وضعیت کارتن خواب ها در شهرستان اهر

به گزارش کانال خبری تبریز , اهر- اهر یکی از بزرگترین شهرستان های آذربایجان شرقی
بوده که مدتی است با پدیده کارتن خوابی مواجه است.