وضعیت ایمنی بیمارستان‌های پایتخت به گزارش هاریکا خبر , در بخش کانال حوادث ,رییس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران با اشاره به ایمنی بیمارستان‌ها گفت: با بودجه‌های درون سازمانی مقوله ایمن‌سازی امکان پذیر نیست و نیازمند حمایت دولت و سازمان برنامه و بودجه هستیم. امیدوارم خبر  وضعیت ایمنی بیمارستان‌های پایتخت براتون مفید بوده […]

وضعیت ایمنی بیمارستان‌های پایتخت

به گزارش هاریکا خبر , در بخش کانال حوادث ,رییس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران با اشاره
به ایمنی بیمارستان‌ها گفت: با بودجه‌های درون سازمانی مقوله
ایمن‌سازی امکان پذیر نیست و نیازمند حمایت دولت و سازمان برنامه و
بودجه هستیم. امیدوارم خبر  وضعیت ایمنی بیمارستان‌های پایتخت براتون مفید بوده باشه