ورود به مازندران مطلقا ممنوع به گزارش کانال خبری ایران از اخبار مازندران ،رئیس پلیس راه مازندران گفت : تمامی مبادی ورودی مازندران از امروز به روی خودرو‌های غیربومی کاملا بسته می‌شود. تردد خودرو‌ها بین شهر‌های استان نیز ممنوع بوده و متخلفان قطعا اعمال قانون خواهند شد.

ورود به مازندران مطلقا ممنوع

به گزارش کانال خبری ایران از اخبار مازندران ،رئیس پلیس راه مازندران گفت :

تمامی مبادی ورودی مازندران از امروز به روی خودرو‌های غیربومی کاملا بسته می‌شود.

تردد خودرو‌ها بین شهر‌های استان نیز ممنوع بوده و متخلفان قطعا اعمال قانون خواهند شد.