هشدار نارنجی بارندگی در خوزستان صادر شد به گزارش هاریکا خبر , در بخش کانال حوادث ,اهواز – اداره کل هواشناسی خوزستان نسبت به بارش شدید باران و رعد و برق در استان هشدار داد. امیدوارم خبر  هشدار نارنجی بارندگی در خوزستان صادر شد براتون مفید بوده باشه

هشدار نارنجی بارندگی در خوزستان صادر شد

به گزارش هاریکا خبر , در بخش کانال حوادث ,اهواز – اداره کل هواشناسی خوزستان نسبت به بارش شدید
باران و رعد و برق در استان هشدار داد. امیدوارم خبر  هشدار نارنجی بارندگی در خوزستان صادر شد براتون مفید بوده باشه