هشدار بارش تگرگ و سیل در آذربایجان‌شرقی به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- مدیرکل مدیریت بحران استانداری آذربایجان‌شرقی نسبت به وقوع سیل احتمالی در مناطق مختلف استان هشدار داد و از احتمال بارش تگرگ و سیل در آذربایجان‌شرقی خبر داد.

هشدار بارش تگرگ و سیل در آذربایجان‌شرقی

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- مدیرکل مدیریت بحران استانداری آذربایجان‌شرقی
نسبت به وقوع سیل احتمالی در مناطق مختلف استان هشدار داد و از احتمال
بارش تگرگ و سیل در آذربایجان‌شرقی خبر داد.