نشست «هنر، سینما و مناسبات قدرت در فرانسه» برگزار می‌شود به گزارش کانال خبری ایران در کانال مجله هنری نشست «هنر، سینما و مناسبات قدرت در فرانسه» برگزار می‌شود  به گزارش خبرگزاری هاریکا، چهارمین جلسه از سلسله نشست‌های هفتگی گروه مطالعات منطقه‌ای دانشگاه تهران با عنوان «هنر، سینما و مناسبات قدرت در فرانسه» برگزار می‌شود. […]

نشست «هنر، سینما و مناسبات قدرت در فرانسه» برگزار می‌شود

به گزارش کانال خبری ایران در کانال مجله هنری نشست «هنر، سینما و مناسبات قدرت در فرانسه» برگزار می‌شود  به گزارش خبرگزاری هاریکا، چهارمین جلسه از سلسله نشست‌های هفتگی گروه مطالعات منطقه‌ای دانشگاه تهران با عنوان «هنر، سینما و مناسبات قدرت در فرانسه» برگزار می‌شود.
سخنرانان این نشست حجت الله ایوبی عضو هیأت علمی دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران، روح الله حسینی عضو هیئت علمی دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران و سیدوحید یعقوبی معاون مرکز ایران و فرانسه در پاریس هستند.
مدیریت این نشست هم به عهده رکسانا نیکنامی عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران است.
نشست «هنر، سینما و مناسبات قدرت در فرانسه» روز دوشنبه هشتم خرداد ساعت ۱۰ تا ۱۲ در دفتر مرکز مطالعات عالی بین الملل واقع در ساختمان جدید دانشکده حقوق و علوم سیاسی برگزار می‌شود. امیدوارم براتون خبر   نشست «هنر، سینما و مناسبات قدرت در فرانسه» برگزار می‌شود براتون مفید بوده باشه

 
2023-05-24 15:05:28