نخبگان بسیجی آذربایجان‌شرقی پای کار افزایش مشارکت انتخابات هستند به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- نشست نخبگان و دبیران مجامع عالی بسیج آذربایجان‌شرقی با حضور منتخبان کارگروه‌های هفتگانه در تبریز برگزار و شیوه نقش‌آفرینی برای تحقق مشارکت حداکثری در انتخابات پیش‌رو بررسی شد.

نخبگان بسیجی آذربایجان‌شرقی پای کار افزایش مشارکت انتخابات هستند

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- نشست نخبگان و دبیران مجامع عالی بسیج
آذربایجان‌شرقی با حضور منتخبان کارگروه‌های هفتگانه در تبریز برگزار
و شیوه نقش‌آفرینی برای تحقق مشارکت حداکثری در انتخابات پیش‌رو بررسی
شد.