نتایج رتبه بندی تحقیقات و فناوری دانشگاه‌های علوم پزشکی اعلام شد به گزارش کانال خبری ایران در اخبار فناوری  نتایج رتبه بندی تحقیقات و فناوری دانشگاه‌های علوم پزشکی اعلام شد  به گزارش خبرگزاری هاریکا به نقل از وزارت بهداشت، دکتر یونس پناهی معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت با اعلام این خبر، اظهارداشت: طبق ارزشیابی […]

نتایج رتبه بندی تحقیقات و فناوری دانشگاه‌های علوم پزشکی اعلام شد

به گزارش کانال خبری ایران در اخبار فناوری  نتایج رتبه بندی تحقیقات و فناوری دانشگاه‌های علوم پزشکی اعلام شد  به گزارش خبرگزاری هاریکا به نقل از وزارت بهداشت، دکتر یونس پناهی معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت با اعلام این خبر، اظهارداشت: طبق ارزشیابی جامع دانشگاه های علوم پزشکی کشور بر اساس چهار محور حاکمیت و رهبری، تولید و ترجمان دانش، تولید فناوری و اثرگذاری در سال ۱۴۰۰ رتبه بندی شدند.
وی افزود: بر اساس این محورها دانشگاه های علوم پزشکی تهران، کرمانشاه و کردستان به ترتیب رتبه یک دانشگاه‌های علوم پزشکی در تیپ یک، دو و سه برگزیده شدند. دانشگاه های شهید بهشتی، همدان و شاهرود رتبه دوم و دانشگاه های تبریز، بقیه الله و بم رتبه سوم را کسب کردند.
پناهی افزود: در این دوره از ارزشیابی جامع تحقیقات و فناوری دانشگاه‌ها بخشی هم به ارزیابی و بررسی دانشکده های نوپا اختصاص داده شد که طی آن دانشگاه‌های لارستان، اسفراین و خلخال در این بخش برگزیده شدند.
معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت با بیان اینکه امسال برای نخستین بار دو محور حاکمیت و رهبری و محور طرح های اثرگذار بر سلامت برای تمامی دانشگاه ها مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفته است، اضافه کرد: تلاش شد تا با دیدگاهی تلفیقی، علاوه بر تمام شماری بروندادهای پژوهشی برای اولین بار نگاهی کیفی به فعالیت‌های پژوهشی و فناورانه مدنظر قرار گیرد.
وی افزود: چرا که امروزه با ظهور دانشگاه‌های نسل جدید، دانشگاه‌ها علاوه بر اهتمام و رقابت برای کسب جایگاه‌های کیفی در آموزش و پژوهش و فناوری، تلاش می‌کنند با انجام و ارائه کیفیت بالایی از تحقیقات، سهمی در تعمیم عدالت در پژوهش های انجام شده و کاربرد آن در جامعه را تضمین کنند.
پناهی تاکید کرد: در اجرای ارزشیابی جامع فعالیت های تحقیقات و فناوری دانشگاه ها/ دانشکده های علوم پزشکی به تیپ، ظرفیت و امکانات دانشگاه‌های مختلف توجه شده است تا شاخص ها منجر به تحرک و انگیزش مثبت دانشگاه‌ها و پژوهشهای سلامت شود و زمینه بهبود و ارتقای دانش مبتنی بر نیازهای سلامت در جامعه را فراهم ‌سازد.
دکتر رسول یاراحمدی سرپرست مرکز توسعه، هماهنگی و ارزیابی تحقیقات نیز در ادامه یادآور شد: در این ارزشیابی چهار محور اصلی شامل حاکمیت و رهبری، تولید و ترجمان دانش، تولید فناوری و اثرگذاری با ۹۶ زیر محور و شاخص مورد پایش و بررسی قرار گرفته و بر اساس وزن هر محور، امتیازدهی شده اند.
یاراحمدی افزود: پس از فعالیت و برنامه ریزی کمیته‌های علمی در ۷ حوزه تخصصی و یک حوزه عملیاتی اجرایی پس از یکسال ارزشیابی جامع فعالیت‌های تحقیقات و فناوری دانشگاه ها/ دانشکده های علوم پزشکی به تفکیک تیپ دانشگاهی تهیه و منتشر شده است.
رتبه های برتر ارزشیابی جامع تحقیقات و فناوری دانشگاه های علوم پزشکی

جدول ۱: رتبه های برتر ارزشیابی جامع تحقیقات و فناوری *دانشگاههای علوم پزشکی به تفکیک تیپ دانشگاهی

تیپ دانشگاه
رتبه اول
رتبه دوم
رتبه سوم

تیپ یک
تهران
شهید بهشتی
تبریز

تیپ دو
کرمانشاه
همدان
بقیه الله

تیپ سه
کردستان
شاهرود
بم

دانشکده های نوپا
لارستان
اسفراین
خلخال

* ارزشیابی جامع شامل چهار محور حاکمیت و رهبری، تولید و ترجمان دانش، تولید فناوری و اثرگذاری است

جدول ۲: رتبه های برتر محور تولید و ترجمان دانش دانشگاه های علوم پزشکی به تفکیک تیپ دانشگاهی

تیپ دانشگاه
رتبه اول
رتبه دوم
رتبه سوم

تیپ یک
تهران
شهید بهشتی
ایران

تیپ دو
کرمانشاه
بقیه الله
تربیت مدرس

تیپ سه
کردستان
بوشهر
ایلام

دانشکده های نوپا
لارستان
خلخال
سیرجان

جدول ۳: رتبه های برتر محور حاکمیت و رهبری دانشگاه های علوم پزشکی به تفکیک تیپ دانشگاهی

تیپ دانشگاه
رتبه اول
رتبه دوم
رتبه سوم

تیپ یک
شهید بهشتی
تهران
تبریز

تیپ دو
گیلان
کرمانشاه
بابل

تیپ سه
شاهرود
بوشهر
بم

دانشکده های نوپا
اسفراین
شوشتر
سیرجان

* محور حاکمیت و رهبری دارای دو زیر محور برنامه ریزی (بدون امتیاز) و ساختار تحقیقات و فناوری (دارای امتیاز) است

جدول ۴: رتبه های برتر محور تولید فناوری دانشگاه های علوم پزشکی به تفکیک تیپ دانشگاهی

تیپ دانشگاه
رتبه اول
رتبه دوم
رتبه سوم

تیپ یک
تهران
شهید بهشتی
شیراز

تیپ دو
کرمانشاه
همدان
گیلان

تیپ سه
بم
شاهرود
کردستان

جدول ۵: رتبه های برتر محور اثرگذاری دانشگاه های علوم پزشکی به تفکیک تیپ دانشگاهی

تیپ دانشگاه
رتبه اول
رتبه دوم
رتبه سوم

تیپ یک
شهید بهشتی
تهران
مشهد

تیپ دو
توانبخشی و سلامت اجتماعی
بقیه الله
گیلان

تیپ سه
کردستان
شاهرود
سبزوار امیدوارم براتون خبر   نتایج رتبه بندی تحقیقات و فناوری دانشگاه‌های علوم پزشکی اعلام شد براتون مفید بوده باشه

 
2022-12-21 12:04:34