می‌توانستیم سه امتیاز بازی صنعت نفت را بگیریم به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- مربی تیم فوتبال تراکتور با بیان اینکه می‌توانستیم سه امتیاز بازی صنعت نفت را بگیریم، گفت: تراکتور می تواند فوتبال شناور و روبه جلو بازی کند.

می‌توانستیم سه امتیاز بازی صنعت نفت را بگیریم

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- مربی تیم فوتبال تراکتور با بیان اینکه
می‌توانستیم سه امتیاز بازی صنعت نفت را بگیریم، گفت: تراکتور می
تواند فوتبال شناور و روبه جلو بازی کند.