منتخبان شورای شهر مخل امورات شهرداری‌ها نباشند به گزارش کانال خبری تبریز , اهر- مدیرکل امور شهری و شوراهای آذربایجان‌شرقی گفت: منتخبان شورای شهر مخل امورات شهرداری‌ها نباشند.

منتخبان شورای شهر مخل امورات شهرداری‌ها نباشند

به گزارش کانال خبری تبریز , اهر- مدیرکل امور شهری و شوراهای آذربایجان‌شرقی گفت:
منتخبان شورای شهر مخل امورات شهرداری‌ها نباشند.