مشاغل مزاحم در تبریز رو به ازدیاد است به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به افزایش مشاغل مزاحم در نقاط مختلف و شلوغ شهر تبریز، خواستار اقدام عملی نهادهای مسئول برای مدیریت این وضعیت شد.

مشاغل مزاحم در تبریز رو به ازدیاد است

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان
شرقی با اشاره به افزایش مشاغل مزاحم در نقاط مختلف و شلوغ شهر تبریز،
خواستار اقدام عملی نهادهای مسئول برای مدیریت این وضعیت
شد.