پارس‌آباد- ۴ نفر از اعضای یک خانواده در شهرستان پارس‌آباد به دلیل نشت گاز مسموم و راهی مراکز درمانی شدند.

پارس‌آباد- ۴ نفر از اعضای یک خانواده در شهرستان پارس‌آباد به دلیل نشت گاز مسموم و راهی مراکز درمانی شدند.