محل دقیق زمین لرزه سرجنگل استان سیستان و بلوچستان اعلام شد به گزارش کانال خبری ایران در اخبار فناوری  محل دقیق زمین لرزه سرجنگل استان سیستان و بلوچستان اعلام شد  به گزارش خبرنگار هاریکا، شبکه های لرزه نگاری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، زمین لرزه دوم خرداد حوالی سرجنگل استان سیستان بلوچستان را ثبت و تعیین […]

محل دقیق زمین لرزه سرجنگل استان سیستان و بلوچستان اعلام شد

به گزارش کانال خبری ایران در اخبار فناوری  محل دقیق زمین لرزه سرجنگل استان سیستان و بلوچستان اعلام شد  به گزارش خبرنگار هاریکا، شبکه های لرزه نگاری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، زمین لرزه دوم خرداد حوالی سرجنگل استان سیستان بلوچستان را ثبت و تعیین محل کرده اند.
این زمین لرزه به بزرگی ۵.۵ استان به وقوع پیوسته است.کانون زمین لرزه در عرض جغرافیایی ۲۸/۹۲۱ درجه شمالی و طول جغرافیایی۵۹/۹۸۹ درجه شرقی ثبت شد.
محل دقیق ثبت شده زلزله سرجنگل استان سیستان بلوچستان

زمین ساخت منطقه رومرکز زمین لرزه سرجنگل- استان سیستان و بلوچستان در منطقه زمینساختی شرق ایران رخ داده است. این ناحیه از شرق ایران در حوضه فرونشست جازموریان بوده که متاثر از فرورانش صفحه عربستان به زیر خردقاره ایران مرکزی است.
شبکه های لرزه نگاری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران گسل نصرت آباد را مسبب زمین لرزه به بزرگی ۵.۵ در منطقه سرجنگل استان سیستان و بلوچستان تعیین کرد. امیدوارم براتون خبر   محل دقیق زمین لرزه سرجنگل استان سیستان و بلوچستان اعلام شد براتون مفید بوده باشه

 
2022-05-25 15:27:49