ماجرای جالب نجات یک نوزاد در کنار جاده! به گزارش هاریکا خبر , در بخش کانال حوادث ,عجیب ترین و جالب ترین ماموریت اورژانس هوایی کشور برای نجات یک نوزاد در یک تصادف رانندگی را در این فیلم مشاهده می‌کنید. امیدوارم خبر  ماجرای جالب نجات یک نوزاد در کنار جاده! براتون مفید بوده باشه

ماجرای جالب نجات یک نوزاد در کنار جاده!

به گزارش هاریکا خبر , در بخش کانال حوادث ,عجیب ترین و جالب ترین ماموریت اورژانس هوایی کشور برای
نجات یک نوزاد در یک تصادف رانندگی را در این فیلم مشاهده
می‌کنید. امیدوارم خبر  ماجرای جالب نجات یک نوزاد در کنار جاده! براتون مفید بوده باشه