علوم اجتماعی محاسباتی فرزند نوظهور «بیگ دیتا» به گزارش کانال خبری ایران هاریکا در اخبار فناوری به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشگاه فضای مجازی، یحیی شعبانی در دومین روز از مجموعه نشست‌های هفته حکمرانی فضای مجازی که با محوریت حکمرانی اجتماعی از طریق کلان داده‌ها برگزار شد اظهار داشت: حکمرانی دو مؤلفه به […]

علوم اجتماعی محاسباتی فرزند نوظهور «بیگ دیتا»

به گزارش کانال خبری ایران هاریکا در اخبار فناوری به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشگاه فضای مجازی، یحیی شعبانی در دومین روز از مجموعه نشست‌های هفته حکمرانی فضای مجازی که با محوریت حکمرانی اجتماعی از طریق کلان داده‌ها برگزار شد اظهار داشت: حکمرانی دو مؤلفه به نام مردم و علم دارد و توسعه نسبت این دو می‌تواند به تغییر نسبت دیتا و حکمرانی منجر شود.پژوهشگر گروه مطالعات فرهنگی و اجتماعی پژوهشگاه فضای مجازی گفت: بیگ دیتاها در حال تغییر صحنه آکادمیک هستند و در حالی که آینده به دلیل قرار گرفتن در دوران گذار مشخص نیست، دولت‌ها می‌توانند به مثابه مصرف کنندگان درجه یک کلان داده‌ها، به شدت تأثیرگذار باشند.
وی تاکید کرد: وظیفه علم اندازه گیری پدیده‌ها است و هرکجا که در اندازه گیری پدیده‌ها، انقلابی رخ دهد، علم رشد خواهد کرد و به تبع آن نسبت حکمرانی به علم دچار تحولات می‌شود.
شعبانی تصریح کرد: در جهانی که داده‌ها اندک و فقر داده ای وجود دارد، نسبت علم و سیاست خود را در سیاست و آمار متجلی می‌کند. اما در جهانی با داده‌های فراوان و سیل داده ای، بیگ دیتا و یا کلان داده جای آمار را می‌گیرد و در این نقطه نسبت علم و سیاست دچار تغییر خواهد شد.
وی با اشاره به تغییر صحنه علم در فضای بیگ دیتا اظهار کرد: یکی از فرزندان نوظهور بیگ دیتا، علوم اجتماعی محاسباتی است که خود این موضوع مباحث تئوری و عملی زیادی را دامن می‌زند و آن چه در تجربه جهانی به صورت واقعی دیده می‌شود، خروج بحث علوم اجتماعی محاسباتی از ذیل مباحث علوم کامپیوتری است. اما لزومی برای مطرح شدن آن به صورت عملی وجود ندارد.
پژوهشگر گروه مطالعات فرهنگی و اجتماعی پژوهشگاه فضای مجازی ادامه داد: این که علوم اجتماعی محاسباتی در زیرمجموعه علوم انسانی قرار گیرد و به آن لحن انسانی داده شود، می‌تواند یک گام مهم و رو به جلو در شکل گیری آینده این علوم باشد و به آن جهت و سویه داده شود.