عزت و اقتدار نظام مرهون مشارکت حداکثری مردم در انتخابات است به گزارش کانال خبری تبریز , بناب – امام جمعه بناب گفت: عزت، اقتدار و سربلندی نظام و کشور مرهون حسن اجرا و مشارکت حداکثری مردم در انتخابات است.

عزت و اقتدار نظام مرهون مشارکت حداکثری مردم در انتخابات است

به گزارش کانال خبری تبریز , بناب – امام جمعه بناب گفت: عزت، اقتدار و سربلندی نظام
و کشور مرهون حسن اجرا و مشارکت حداکثری مردم در انتخابات
است.