اردبیل- فرمانده انتظامی استان اردبیل گفت: والدین با کنترل رفتارهای فرزندان خود در چهارشنبه آخر سال، از نگهداری مواد محترقه، تهیه و ساخت وسایل آتش‌بازی دستی توسط فرزندان جلوگیری کنند.

اردبیل- فرمانده انتظامی استان اردبیل گفت: والدین با کنترل رفتارهای فرزندان خود در چهارشنبه آخر سال، از نگهداری مواد محترقه، تهیه و ساخت وسایل آتش‌بازی دستی توسط فرزندان جلوگیری کنند.