شکایات نامزدهای معترض شورای شهر اردبیل مورد رسیدگی قرار گرفت به گزارش اخبار اردبیل  , بهروز زلالی در گفت‌و گو با خبرنگار هاریکا، اظهار کرد: به دنبال اعتراض نامزدهای شوراهای شهرهای اردبیل، ثمرین، آراللو و هیر رسیدگی به این شکایات با حضور نامزدهای معترض در فرمانداری اردبیل انجام شد و در برخی از صندوق‌ها شمارش […]

شکایات نامزدهای معترض شورای شهر اردبیل مورد رسیدگی قرار گرفت

به گزارش اخبار اردبیل  , بهروز زلالی در گفت‌و گو با خبرنگار هاریکا، اظهار کرد: به دنبال اعتراض نامزدهای شوراهای شهرهای اردبیل، ثمرین، آراللو و هیر رسیدگی به این شکایات با حضور نامزدهای معترض در فرمانداری اردبیل انجام شد و در برخی از صندوق‌ها شمارش آرا به صورت مجدد به انجام رسید.

وی تصریح کرد: نتیجه نهایی توسط هیئت نظارت شهرستان به شکل مکتوب به هیئت نظارت استان ارسال شد تا در نهایت در روزهای آینده شاهد تأیید نهایی انتخابات ششمین دوره شوراهای شهر در این مناطق باشیم.

دبیر هیئت نظارت بر انتخابات شهرستان اردبیل گفت: تغییر چندانی در آرای نامزدهای معترض انجام نشد و ما سعی کردیم با حضور کاندیداهای معترض به صورت مستند و جامع رسیدگی به شکایت‌ها را مورد توجه قرار دهیم تا در یک فرآیند قانونی نتیجه این اعتراض‌ها و رسیدگی انجام شده به هیئت نظارت استان ارسال شود.

زلالی افزود: در این دوره از انتخابات با تقویت نفرات هیئت‌های نظارت سعی شده بود تا از قصور و کوتاهی و تخلفات گسترده جلوگیری شود که در برخی از موارد در فرآیند شمارش آرا به صورت جزئی اختلاف نظرهایی بود که سعی شد با ورود هیئت نظارت شهرستان به اعتراض کاندیداها رسیدگی شده و به شکل مستند موارد برای خود آنها اعلام شود.

وی خاطر نشان کرد: انتظار می‌رود بعد از طی شدن این مراحل و قطعی شدن نتایج به زودی تأیید نهایی انتخابات ششمین دوره شوراهای شهرها و روستاها را در مناطق مختلف استان اردبیل از سوی دستگاه‌های متولی شاهد باشیم.