سند دروغ بودن اظهارات روحانی و ظریف درباره تأمین واکسن کرونا به گزارش هاریکا خبر , در بخش خبری سلامت ,این فیلم حاوی بخش‌هایی از جلسه هیئت دولت ۲۰ مرداد ۱۴۰۰ است که نشان می‌دهد ادعای واردات یا کارسازی برای واردات ۱۲۰ میلیون واکسن کرونا بوسیله دولت دوازدهم دروغ است. امیدوارم خبر  سند دروغ بودن […]

سند دروغ بودن اظهارات روحانی و ظریف درباره تأمین واکسن کرونا

به گزارش هاریکا خبر , در بخش خبری سلامت ,این فیلم حاوی بخش‌هایی از جلسه هیئت دولت ۲۰ مرداد ۱۴۰۰ است که نشان می‌دهد ادعای واردات یا کارسازی برای واردات ۱۲۰ میلیون واکسن کرونا بوسیله دولت دوازدهم دروغ است. امیدوارم خبر  سند دروغ بودن اظهارات روحانی و ظریف درباره تأمین واکسن کرونا براتون مفید بوده باشه