سدی که بعد از اتمام رها شد/ جابجایی ۲ روستا بخاطر اشتباه محاسباتی به گزارش کانال خبری تبریز , سد شهید مدنی، پروژه‌ای رها شده در تبریز است که بعد از گذشت ۱۰ سال از افتتاح آن، تشنه اعتبار است و در روزهای بلاتکلیفی خود به سر می‌برد.

سدی که بعد از اتمام رها شد/ جابجایی ۲ روستا بخاطر اشتباه محاسباتی

به گزارش کانال خبری تبریز , سد شهید مدنی، پروژه‌ای رها شده در تبریز است که بعد از
گذشت ۱۰ سال از افتتاح آن، تشنه اعتبار است و در روزهای بلاتکلیفی خود
به سر می‌برد.