زلزله ۵ ریشتری کاشمر را لرزاند/اعزام ۲ تیم ارزیاب هلال احمر به گزارش هاریکا خبر , در بخش کانال حوادث ,مشهد- زلزله ای به بزرگی ۵ ریشتر کاشمر در استان خراسان رضوی را لرزاند. امیدوارم خبر  زلزله ۵ ریشتری کاشمر را لرزاند/اعزام ۲ تیم ارزیاب هلال احمر براتون مفید بوده باشه

زلزله ۵ ریشتری کاشمر را لرزاند/اعزام ۲ تیم ارزیاب هلال احمر

به گزارش هاریکا خبر , در بخش کانال حوادث ,مشهد- زلزله ای به بزرگی ۵ ریشتر کاشمر در استان خراسان
رضوی را لرزاند. امیدوارم خبر  زلزله ۵ ریشتری کاشمر را لرزاند/اعزام ۲ تیم ارزیاب هلال احمر براتون مفید بوده باشه