دربی فوتبال تبریز ۸ خرداد برگزار می‌شود به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- دربی فوتبال تبریز بین دو تیم لیگ برتری ماشین سازی و تراکتور ۸ خرداد برگزار می‌شود.

دربی فوتبال تبریز ۸ خرداد برگزار می‌شود

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- دربی فوتبال تبریز بین دو تیم لیگ برتری ماشین
سازی و تراکتور ۸ خرداد برگزار می‌شود.