خدمت خالصانه و صادقانه به مردم از ویژگی‌های برجسته شهید مدنی بود به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- امام جمعه تبریز گفت: خدمت خالصانه و صادقانه به مردم از ویژگی‌های برجسته شهید محراب آیت الله شهید مدنی بود.

خدمت خالصانه و صادقانه به مردم از ویژگی‌های برجسته شهید مدنی بود

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- امام جمعه تبریز گفت: خدمت خالصانه و صادقانه به
مردم از ویژگی‌های برجسته شهید محراب آیت الله شهید مدنی
بود.