حمایت از اجرای برنامه توسعه ایستگاه‌های لرزه‌نگاری در کشور به گزارش کانال خبری ایران در اخبار فناوری  حمایت از اجرای برنامه توسعه ایستگاه‌های لرزه‌نگاری در کشور  به گزارش خبرگزاری هاریکا به نقل از دانشگاه تهران، محمدحسن نامی معاون وزیر و رئیس سازمان مدیریت بحران کشور در راستای تقویت تعاملات سازمان مدیریت بحران کشور با سازمان‌ها […]

حمایت از اجرای برنامه توسعه ایستگاه‌های لرزه‌نگاری در کشور

به گزارش کانال خبری ایران در اخبار فناوری  حمایت از اجرای برنامه توسعه ایستگاه‌های لرزه‌نگاری در کشور  به گزارش خبرگزاری هاریکا به نقل از دانشگاه تهران، محمدحسن نامی معاون وزیر و رئیس سازمان مدیریت بحران کشور در راستای تقویت تعاملات سازمان مدیریت بحران کشور با سازمان‌ها و مراکز مؤثر در امور مدیریت بحران کشور از مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران بازدید کرد.
دکتر محمدرضا حاتمی رئیس موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران در جریان بازدید دکتر محمدحسن نامی معاون وزیر و رئیس سازمان مدیریت بحران کشور از مؤسسه ژئوفیزیک، بر ضرورت تقویت زیرساخت‌های مرکز لرزه‌نگاری کشوری و مرکز مطالعات پیش‌نشانگرهای زلزله تاکید کرد.
دکتر حاتمی با ارائه وضع موجود و برنامه توسعه ایستگاه‌های لرزه‌نگاری و رصدخانه‌های پیش‌نشانگری در قالب طرح و برنامه ملی با برش استانی، در سطح کشور، گفت: تقویت این ایستگاه‌ها و رصدخانه‌ها در مناطق خطرپذیر کشور با هدف رصد مناسب‌تر فعالیت لرزه‌ای گسل‌ها و ثبت، پایش و اعلام به موقع و دقیق‌تر زمین‌لرزه‌ها و پیش‌آگاهی برای آمادگی عمومی در برابر زلزله ضروری است.
در پی نشست رئیس مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران و رئیس سازمان مدیریت بحران کشور مقرر شد با حمایت سازمان مدیریت بحران کشور در سطح ملی و استانی، بر اساس برنامه ملی و استانی مؤسسه ژئوفیزیک، برنامه توسعه ایستگاه‌های لرزه‌نگاری و رصدخانه‌های پیش‌نشانگری زلزله به عنوان یکی از ضرورت‌های حوزه مدیریت بحران کشور در دستور کار قرار گرفته و به تدریج در سطح مناطق پر خطر کشور عملیاتی شود. امیدوارم براتون خبر   حمایت از اجرای برنامه توسعه ایستگاه‌های لرزه‌نگاری در کشور براتون مفید بوده باشه

 
2022-11-12 04:06:33