جشنواره گل تراکتور در هفته پایانی/ سایپا به دسته یک سقوط کرد به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- تیم تراکتور موفق شد در ایستگاه پایانی لیگ بیستم سایپا را با پنج گل در هم بکوبد.

جشنواره گل تراکتور در هفته پایانی/ سایپا به دسته یک سقوط کرد

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- تیم تراکتور موفق شد در ایستگاه پایانی لیگ بیستم
سایپا را با پنج گل در هم بکوبد.