تخریب گورستان تاریخی آذربایجان توسط سودجویان به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- گورستان تاریخی در روستای شادآباد، قدمتی به بلندای تاریخ دارد که از صدر اسلام تا دوره صفوی، آرامگاه بسیاری را در دل خود جای داده که نیازمند حفظ و مرمت سنگ‌های قبور است.

تخریب گورستان تاریخی آذربایجان توسط سودجویان

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- گورستان تاریخی در روستای شادآباد، قدمتی به
بلندای تاریخ دارد که از صدر اسلام تا دوره صفوی، آرامگاه بسیاری را
در دل خود جای داده که نیازمند حفظ و مرمت سنگ‌های قبور
است.