بزرگ‌ترین هواپیمای دنیا رکوردشکنی کرد به گزارش کانال خبری ایران در اخبار فناوری  بزرگ‌ترین هواپیمای دنیا رکوردشکنی کرد  بزرگ‌ترین هواپیمای دنیا موسوم به Roc در جدیدترین پرواز آزمایشی خود حدود شش ساعت در آسمان ماند تا از این نظر رکوردشکنی کند. حداکثر ارتفاع Roc در این پرواز به ۶۸۶۰ متر رسید. امیدوارم براتون خبر   […]

بزرگ‌ترین هواپیمای دنیا رکوردشکنی کرد

به گزارش کانال خبری ایران در اخبار فناوری  بزرگ‌ترین هواپیمای دنیا رکوردشکنی کرد  بزرگ‌ترین هواپیمای دنیا موسوم به Roc در جدیدترین پرواز آزمایشی خود حدود شش ساعت در آسمان ماند تا از این نظر رکوردشکنی کند. حداکثر ارتفاع Roc در این پرواز به 6860 متر رسید. امیدوارم براتون خبر   بزرگ‌ترین هواپیمای دنیا رکوردشکنی کرد براتون مفید بوده باشه

 
2023-01-24 07:04:10