اقتصاد ایران دچار مشکلات ساختاری است به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان‌شرقی گفت: اقتصاد ما دچار مشکلات ساختاری مثل وابستگی به نفت بوده و مسائل سیاسی و تحریم‌های داخلی و خارجی محدودیت‌هایی تحمیل می‌کند.

اقتصاد ایران دچار مشکلات ساختاری است

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان‌شرقی
گفت: اقتصاد ما دچار مشکلات ساختاری مثل وابستگی به نفت بوده و مسائل
سیاسی و تحریم‌های داخلی و خارجی محدودیت‌هایی تحمیل
می‌کند.