اعلام زمان نتیجه ارزشیابی دانشگاه های علوم پزشکی و مراکز تحقیقاتی به گزارش کانال خبری ایران در اخبار فناوری  اعلام زمان نتیجه ارزشیابی دانشگاه های علوم پزشکی و مراکز تحقیقاتی  به گزارش خبرگزاری به نقل از وزارت بهداشت، دکتر رسول یاراحمدی رئیس مرکز توسعه، هماهنگی و ارزیابی تحقیقات وزارت بهداشت با اعلام این خبر گفت: […]

اعلام زمان نتیجه ارزشیابی دانشگاه های علوم پزشکی و مراکز تحقیقاتی

به گزارش کانال خبری ایران در اخبار فناوری  اعلام زمان نتیجه ارزشیابی دانشگاه های علوم پزشکی و مراکز تحقیقاتی  به گزارش خبرگزاری به نقل از وزارت بهداشت، دکتر رسول یاراحمدی رئیس مرکز توسعه، هماهنگی و ارزیابی تحقیقات وزارت بهداشت با اعلام این خبر گفت: در راستای اجرا و تحقق برنامه ارزشیابی جامع تحقیقات و فناوری دانشگاه‌های علوم پزشکی سال ۱۴۰۰ برنامه عملیاتی – زمانی از سوی دفتر توسعه هماهنگی و ارزیابی تحقیقات اعلام شده است.
یاراحمدی با اعلام اینکه گزارش نتایج ارزشیابی فعالیت های تحقیقاتی مراکز و دانشگاه های علوم پزشکی کشور در تاریخ ۳۰ آبان ماه منتشر خواهد شد، به تشریح جزئیات این برنامه زمانی پرداخت.
وی گفت: اولین گام برگزاری کارگاه های توانمندسازی بود که امروز دوشنبه دهم مرداد ماه برگزار شد و به دنبال آن در تاریخ یک تا ۱۵ شهریور دسترسی جهت مشاهده نتایج محور تولید دانش توسط ذی نفعان جهت رسیدگی به مغایرت ها برای دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی فراهم خواهد شد.
رئیس مرکز توسعه، هماهنگی و ارزیابی تحقیقات وزارت بهداشت افزود: در این مدت در بازه زمانی یکم تا هفتم شهریور ماه مهلت بارگذاری اطلاعات محور حاکمیت و رهبری و اثرگذاری است و از ۸ تا ۲۱ مهلت داوری مستندات است پس از آن از تاریخ ۲۲ تا ۲۹ شهریور ماه دانشگاه فرصت دارند نتایج را مورد بازبینی قرار دهند و در صورت مغایرت اعلام کنند.
به گفته وی، نتایج اولیه ارزشیابی فعالیت‌های تحقیقات و فناوری در تاریخ یک هاریکا ماه اعلام خواهد شد.
یاراحمدی خاطرنشان کرد: پس از آن تا ۷ هاریکاماه نوبت به بارگزاری اطلاعات محورهای حاکمیت و راهبری و اثرگذاری مراکز تحقیقاتی است. داوری مستندات نیز در بازه زمانی ۷ تا ۸ آبان ماه توسط کمیته های داوری انجام خواهد شد.
وی گفت: پس از بازبینی و اعلام نتایج اولیه ارزشیابی مراکز تحقیقاتی در نهایت گزارش نتایج ارزشیابی فعالیت‌های تحقیقاتی مراکز و دانشگاه های علوم پزشکی کشور در تاریخ ۳۰ آبان ماه منتشر خواهد شد.
جدول برنامه عملیاتی – زمانی ارزشیابی جامع تحقیقات و فناوری دانشگاه های علوم پزشکی/ مراکز تحقیقاتی سال ۱۴۰۰

ردیف
موضوع
زمان
مجری

۱
برگزاری کارگاه های توانمند سازی
۱۰ تا ۳۰ مرداد
مرکز توسعه وزارت بهداشت

۲
ایجاد دسترسی جهت دانشگاه ها و مراکز تحقیقات (مشاهده نتایج محور تولید دانش توسط ذی نفعان جهت رسیدگی به مغایرتها)
۱ تا ۱۵ شهریور
دانشگاه/ مرکز

۳
بارگذاری اطلاعات محور ۱-۴ (حاکمیت و رهبری- اثرگذاری)
۱ تا ۷ شهریور
دانشگاه ها

۴
داوری مستندات محورهای ۱ و ۴ (حاکمیت و رهبری- اثرگذاری)
۸ تا ۲۱ شهریور
کمیته های داوری- مرکز توسعه

۵
بازبینی نتایج محور ۱ و ۴ (حاکمیت و رهبری- اثرگذاری) توسط دانشگاه به منظور اعلام مغایرتها
۲۲ تا ۲۹ شهریور
دانشگاه ها

۶
اعلام نتایج اولیه ارزشیابی فعالیت های تحقیقات و فناوری
۱ هاریکاماه
معاونت تحقیقات وزارت بهداشت

۷
بارگذاری اطلاعات محور ۱- ۴ (حاکمیت و رهبری- اثرگذاری) مراکز تحقیقاتی
۱ تا ۷ هاریکاماه
مراکز تحقیقاتی

۸
داوری مستندات محورهای ۱ و ۴
۸ هاریکا تا ۷ آبان
کمیته های داوری- مرکز توسعه

۹
بازبینی نتایج محور ۱ و ۴ توسط مراکز تحقیقاتی به منظور اعلام مغایرت ها
۹ تا ۱۴ آبان
مراکز تحقیقاتی

۱۰
اعلام نتایج اولیه ارزشیابی مراکز تحقیقات
۲۰ آبان
معاونت تحقیقات وزارت بهداشت

۱۱
گزارش نهایی تحلیلی نتایج ارزشیابی فعالیت های تحقیقاتی مراکز و دانشگاه های علوم پزشکی
۳۰ آبان
معاونت تحقیقات وزارت بهداشت امیدوارم براتون خبر   اعلام زمان نتیجه ارزشیابی دانشگاه های علوم پزشکی و مراکز تحقیقاتی براتون مفید بوده باشه

 
2022-08-01 17:04:32