استقرار تخت های ویژه بستری بیماران کرونایی در سالن و فضاهای دیگر بیمارستان اردبیل به گزارش اخبار اردبیل  , به گزارش خبرگزاری هاریکا شهرام حبیب زاده با تشریح آخرین وضعیت شیوع ویروس کرونا در استان اردبیل اظهار کرد: متأسفانه سیر گسترش بیماری در استان رو به افزایش است و اگر همین روند ادامه پیدا کند […]

استقرار تخت های ویژه بستری بیماران کرونایی در سالن و فضاهای دیگر بیمارستان اردبیل

به گزارش اخبار اردبیل  , به گزارش خبرگزاری هاریکا شهرام حبیب زاده با تشریح آخرین وضعیت شیوع ویروس کرونا در استان اردبیل اظهار کرد: متأسفانه سیر گسترش بیماری در استان رو به افزایش است و اگر همین روند ادامه پیدا کند مجبور خواهیم شد تخت‌های ویژه را در سالن و سایر فضاها را داشته باشیم.
وی افزود: برای پیشگیری از این موضوع، لازم است از همین امروز دستورالعمل‌های بهداشتی جدی گرفته شود به خصوص زدن ماسک، رعایت فاصله گذاری اجتماعی و پرهیز از مراسم و دورهمی تا بتوانیم در روزهای آتی، سیر کاهشی را در استان شاهد باشیم.