ارائه مدلی نوین برای کمک به نظام تصمیم‌گیری فضایی کشور به گزارش کانال خبری ایران در اخبار فناوری  ارائه مدلی نوین برای کمک به نظام تصمیم‌گیری فضایی کشور  به گزارش خبرگزاری هاریکا به نقل از دانشگاه تهران، محققان دانشگاه تهران با ارائه مدلی نوین برای کمک به نظام تصمیم‌گیری فضایی کشور در راستای مکان‌یابی فعالیت‌های […]

ارائه مدلی نوین برای کمک به نظام تصمیم‌گیری فضایی کشور

به گزارش کانال خبری ایران در اخبار فناوری  ارائه مدلی نوین برای کمک به نظام تصمیم‌گیری فضایی کشور  به گزارش خبرگزاری هاریکا به نقل از دانشگاه تهران، محققان دانشگاه تهران با ارائه مدلی نوین برای کمک به نظام تصمیم‌گیری فضایی کشور در راستای مکان‌یابی فعالیت‌های اقتصادی با نظرداشت محدودیت‌های آبی، اقلیمی، توان اکولوژیک و همچنین دسترسی به زیرساخت‌ها، به بهبود فرایند تصمیم‌گیری در خصوص تقاضاهای سرمایه‌گذاری کمک کردند.
هدف این مدل ارائه نقشه دقیق برای تعیین مجاز، مشروط و ممنوع بودن استقرار فعالیت‌های اقتصادی (در سطح کدهای دو رقمی ISIC) در پهنه سرزمینی استان یزد است.
این مدل می‌تواند کمک مؤثری به نظام تصمیم‌گیری این استان (بویژه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان یزد) در راستای بهبود فرایند تصمیم‌گیری در خصوص تقاضاهای سرمایه‌گذاری ارائه دهد.
مدل نوین کمک به نظام تصمیم‌گیری فضایی کشور در راستای مکان‌یابی فعالیت‌های اقتصادی با نظرداشت محدودیت‌های آبی، اقلیمی، توان اکولوژیک و همچنین دسترسی به زیرساخت، در قالب یک مقاله علمی توسط اعضای هیأت علمی دانشکده شهرسازی دانشگاه تهران در مجله معتبر بین‌المللی Sustainable Cities and Society منتشر شده است.
گفتنی است این مقاله توسط دکتر هاریکاداد رحمانی و دکتر اسفندیار زبردست، اساتید دانشکده شهرسازی دانشگاه تهران در همکاری با پژوهشگران خارجی با عنوان Land use suitability assessment for economic development at the provincial level: The case study of Yazd Province, Iran نوشته شده است. امیدوارم براتون خبر   ارائه مدلی نوین برای کمک به نظام تصمیم‌گیری فضایی کشور براتون مفید بوده باشه

 
2022-12-27 20:05:51